Åšlubowanie klas pierwszych
Dodane przez Admin dnia 20.10.2017

19 października 2017 roku w naszej szkole odbyła się uroczystość „Pasowania na uczniów” dzieci klas pierwszych. Na ten ważny w życiu każdego ucznia moment przybyli rodzice, zaproszeni goście – dyrektor szkoły, wicedyrektor szkoły, nauczyciele oraz przewodniczący Rady Rodziców. Dzieci z klas I A i I B zaprezentowały swoje umiejętności w programie artystycznym, w którym popisały się znajomością wiedzy o kraju, naszej miejscowości i bezpieczeństwie w ruchu drogowym. Świetnie poradziły sobie również z pierwszymi krokami w języku angielskim, śpiewając piosenki. Następnie pierwszoklasiści przystąpili do aktu ślubowania. Dyrektor szkoły Pan Wojciech Popczyński dokonał ceremonii pasowania, dotykając ramię każdego ucznia dużym ołówkiem. W dalszej części wykonano pamiątkowe zdjęcia oraz wychowawczynie klas: pani Małgorzata Kusy i pani Joanna Strzałka wręczyły uczniom pamiątkowe dyplomy, a przewodniczący Rady Rodziców książki ufundowane przez Radę Rodziców.
Uroczystość zakończyła się słodkim poczęstunkiem w klasach, przygotowanym dla dzieci przez rodziców.
GALERIA