PIERWSZY DZIE? WIOSNY W KLASACH 0-3
Dodane przez Admin dnia 21.03.2019

Dnia 21 marca , w Pierwszy Dzie? Wiosny uczniowie klas 0-3 sp?dzili odwiedzaj?c Jaros?awski Kuferek Artystyczny, Komend? Powiatow? Policji, Stra? Po?arn? oraz Miejsk? Bibliotek? Publiczn?. Dzie? ten by? te? okazj? do wykonania wiosennych prac plastycznych i za?o?enia w klasie zielonego ogrdka.