sukces naszej Moniki !!!
Dodane przez Admin dnia 26.03.2019

Dnia 24 marca, w Przemy?lu, odby? si? fina? XXIX Festiwalu Piosenki ?piewaj razem z nami.
W konkursie brali udzia? soli?ci szk? podstawowych, gimnazjalnych, domw kultury i szk? wokalnych wojewdztwa podkarpackiego.
Uczennica naszej szko?y Monika Balawender zdoby?a wyr?nienie. GRATULACJE !!!!