Dzie? kapcia
Dodane przez Admin dnia 31.05.2019
Samorz?d Uczniowski informuje, ?e z okazji Dnia Dziecka odby? si? m.in. Dzie? Kapcia.
Uczniowie prezentowali si? w r?nych ciekawych i oryginalnych pantoflach.
SU przeszed? po klasach i zrobi? zdj?cia wszystkich pantofli. Po wst?pnej selekcji zosta?o wybrane 10 zdj??.
Zdj?cia te zosta?y umieszczone na stronie szko?y, jak rwnie? wydrukowane i powieszone na dekoracjach ?ciennych, na korytarzu szko?y.
Chcemy by jak najwi?ksza liczba uczniw zobaczy?a nominowane pantofle i uczestniczy?a w g?osowaniu.
Wybr najfajniejszego kapcia odb?dzie si? po przeprowadzeniu do wtorku g?osowa? w klasach.
Nagrodzone (dyplomy i s?odycze) zostanie 1, 2 i 3 miejsce.