Spotkanie z pszczelarzem
Dodane przez Admin dnia 07.06.2019
7 czerwca uczniowie oddzia?u przedszkolnego mieli przyjemno?? go?ci? prezesa Regionalnego Zwi?zku Pszczelarzy w Jaros?awiu, pana Jana S?ka oraz pana Tomasza D?bickiego - lokalnego pszczelarza. Go?cie w ciekawy sposb przedstawili ?ycie pracowitych pszcz?. GALERIA. Dzi?kujemy go?ciom za przyj?cie zaproszenia i ?yczymy sukcesw w dalszej pracy! .... czytaj wi?cej
Treść rozszerzona
Go?cie opowiedzieli o znaczeniu pszcz? w ca?ym ekosystemie i o pracy pszczelarza. Dzieci zdoby?y wiele cennych informacji o ?yciu tych po?ytecznych dla przyrody i ludzi owadw. Dowiedzia?y si?, czym si? ?ywi?, jak sp?dzaj? zim? w ulu i jak produkuj? smaczny, s?odki mid.

Przymierzy?y strj pszczelarza, pozna?y przybory niezb?dne w pracy z pszczo?ami, obejrza?y zdj?cia m.in. przedstawiaj?ce rozwj larwy pszczo?y. Obserwowa?y tak?e rj pszcz? w specjalnym ulu za szybk?, prbuj?c znale?? krlow?. Uczniowie ch?tnie zadawali go?ciom pytania oraz dzielili si? swoj? wiedz? na temat pszczelarstwa.

Kolejn? cz??ci? spotkania by?y zaj?cia praktyczne- zbijanie ramek do ula.
Po spotkaniu ka?dy przedszkolak zosta? pocz?stowany wafelkiem z miodem.

Dzi?kujemy za wizyt?!