Akcja "Bezpieczna droga do szko?y"
Dodane przez Admin dnia 19.09.2019
Dnia 18 wrze?nia uczniw klas m?odszych odwiedzi? Stra?nik Miejski. Spotkanie mia?o na celu przypomnienie zasad prawid?owego poruszania si? po drodze. Na zaj?ciach omwione zosta?y tak?e w?a?ciwe reakcje podczas spotkania z nieznajomym oraz konieczno?? zachowania ostro?no?ci przy udzielaniu informacji o charakterze osobistym. Dzieci zadawa?y pytania, na ktre otrzyma?y wyczerpuj?ce odpowiedzi. Na zako?czenie uczniowie otrzymali breloczki odblaskowe.