Konkurs recytatorski "Jesienne wierszowanie" kl. 4 -8
Dodane przez Admin dnia 27.09.2019
Dnia 27 wrze?nia 2019 r. w bibliotece szkolnej zosta? zorganizowany konkurs recytatorski "Jesienne wierszowanie". W kategorii klas 4 - 8 komisja w sk?adzie: pani Ma?gorzata Herda, dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Jaros?awiu - przewodnicz?ca, pani Justyna Mucha i pani Anna Mrozowicz przyzna?a nast?puj?ce miejsca:I miejsce Wiktoria Czternastek, II miejsce Jakub Krzywonos, III miejsce Maksymilian Bereza. Wyr?nienia: Wojciech Ryjoch, Bartosz Starnawski. Dyplomy uczestnictwa otrzymali: Julia Broda, Adrian Kuch, Dominik Jasi?ek, Karol Kubis, Natalia Drabik, Nikola K?dzio?ka. Wszyscy uczestnicy pi?knie si? zaprezentowali. Gratulujemy!
Galeria zdj??