Wyst?p naszych uczennic
Dodane przez Admin dnia 30.09.2019
W dniu 21 wrze?nia w Parku Miejski odby? si? I Jaros?awski Dzie? Seniora. W?rd licznych, ciekawych imprez znalaz? si? wyst?p wokalny w wykonaniu uczennic dwch jaros?awskich szk?: SP nr 5 oraz SP nr10.