"Przesz?a jesie? do zerwki..."
Dodane przez Admin dnia 04.10.2019

Dnia 4 pa?dziernika uczestnicy konkursu recytatorskiego z klas 1 - 3 wyst?pili dla dzieci z oddzia?u przedszkolnego. Przedszkolaki mia?y okazj? wys?ucha? wierszy o jesieni znanych polskich poetw. Laureatom "Jesiennego wierszowania" zosta?y wr?czone dyplomy i drobne upominki.