Wielka Liga Czytelników
Dodane przez Admin dnia 11.03.2020

Aktualizacja 12 maja 2020 r.

Uczniowie naszej szkoły biorą udział w Wielkiej Lidze Czytelników, ogólnopolskim konkursie promującym czytelnictwo. W związku z odwołaniem zajęć w szkołach ulegają zmianie terminy i sposób przeprowadzenia konkursu.

III. Etap trzeci – test finałowy - mistrzostwa powiatu
1. Test powiatowy zostanie przeprowadzony w czwartek 28 maja 2020 r.
Klasy młodsze: godz. 12.00 do godz. 12.45 Klasy starsze: godz. 13.30 do godz. 14.15 Analogicznie będzie z testem próbnym 21 maja. Wkrótce potem bardziej szczegółowe informacje.
2. W teście bierze udział od 1 do 3 najlepszych uczestników testu kwalifikacyjnego w obu kategoriach. Warunkiem jest zdobycie minimum 80% punktów w teście kwalifikacyjnym.

3. Test będzie pisany przez finalistów indywidualnie. Punkty uczestników z jednej placówki nie będą sumowane.
4. Test będzie miał formę internetowego formularza konkursowego.
5. Czas trwania testu: 45 minut.
6. W dniu 21 maja 2020 r. zostanie przeprowadzony test próbny mający na celu usprawnienie przebiegu testu finałowego. Test ten będzie polegał na wypełnieniu kilku rubryk w formularzu i wysłaniu formularza. Nie będzie on oceniany. Udział w teście próbnym nie jest obowiązkowy, ale mocno zalecany. Organizacja testu próbnego przyniesie korzyści dla organizatorów, koordynatorów i uczestników, gdyż pozwoli na sprawdzenia możliwości technicznych oraz poprawności i sposobu działania formularzy konkursowych.
7. W połowie maja zostanie przesłana do koordynatorów szczegółowa instrukcja przebiegu etapu finałowego


Treść rozszerzona
Uczestnicy konkursu, którzy do 11 marca 2020 r. oddali prawidłowo wypełnione testy:

Klasy 1 – 4
Wiktor Baran 3a - 8 testów
Klara Bielka 4a – 6 testów
Sara Bielka 1a – 2 testy
Zuzanna Bluj 3b – 1 test
Anastazja Brodowicz 2a – 2 testy
Maja Bryl 2a – 4 testy
Urszula Chrobak 4a – 4 testy
Julita Fedor 2c – 8 testów
Julia Gałuszka 3a – 7 testów
Błażej Golisz 3a – 10 testów - kwalifikacja
Dominika Grela 2c – 10 testów - kwalifikacja
Wiktoria Gumińska 3b – 10 testów - kwalifikacja
Antonina Halwa 4a – 10 testów - kwalifikacja
Dawid Harasz 3b – 5 testów
Natalia Jagieła 3b – 10 testów - kwalifikacja
Ignacy Jankiewicz 2b – 10 testów - kwalifikacja
Weronika Jasiłek 4b – 10 testów - kwalifikacja
Lena Jonak 1 a – 4 testy
Zuzanna Kędzierska 3a – 10 testów - kwalifikacja
Liliana Kluz 4a – 10 testów - kwalifikacja
Miron Kłos 2a – 10 testów - kwalifikacja
Ignacy Kołtuniak 3b – 2 testy
Kinga Krzyworączka 2c – 10 testów - kwalifikacja
Antonina Matwij 3a – 10 testów - kwalifikacja
Lena Mazur 3a – 10 testów - kwalifikacja
Arkadiusz Miś 1a – 1 test
Anna Mrozowicz 3a – 10 testów - kwalifikacja
Filip Piś 3b – 7 testów
Kamila Plasło 1a – 10 testów - kwalifikacja
Wiktoria Puchalska 3a – 10 testów - kwalifikacje
Julia Rusinkiewicz 2c – 10 testów – kwalifikacja
Kalina Rybarska 4a – 1 test
Anna Ryjoch 1b – 10 testów - kwalifikacja
Katarzyna Ryznar 3a – 10 testów - kwalifikacja
Lilianna Sawka 3b – 10 testów - kwalifikacja
Jan Superson 4a – 3 testy
Adrian Szumiński 2a – 10 testów - kwalifikacja
Emilia Śmiech 3b – 10 testów - kwalifikacja
Kamila Śmiech 4a – 10 testów - kwalifikacja
Klaudia Śmiech 2b – 1 test
Karolina Zabawa 1a – 3 testy
Kl. 5 – 8
Aleksandra Balawejder 5a – 1 test
Eryk Baran 8a – 10 testów - kwalifikacja
Aleksandra Chrobak 6a – 5 testów
Dawid Grela 5b – 10 testów - kwalifikacja
Dominik Jasiłek 6c – 10 testów – kwalifikacja
Jakub Krasicki 6c - 10 testów – kwalifikacja
Wojciech Ryjoch 6c – 10 testów – kwalifikacja
Martyna Warzocha 5a – 10 testów - kwalifikacja
Diana Zarębska 6c – 3 testy
Nicole Zarzeczna 6c – 10 testów - kwalifikacja

Wszystkim uczestnikom gratuluję i dziękuję za udział w konkursie.