Pasowanie
Dodane przez Admin dnia 02.10.2020
W czwartek 1 października 2020 roku odbyła się Uroczystość Pasowania na uczniów klasy pierwszej.

To wydarzenie zawsze wzbudza wiele emocji zarówno wśród uczniów, nauczycieli, a także rodziców. Na ceremonię przybyli zaproszeni goście: z-ca burmistrza Miasta Jarosławia Wiesław Pirożek, dyrektor Wydziału Oświaty Renata Chlebowska, przewodnicząca Rady Dzielnicy Nr4 Grażyna Strzelec, grono pedagogiczne, oraz rodzice pierwszoklasistów.
Uczniowie klasy pierwszej przedstawili program artystyczny, w którym zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie i wokalne. To był egzamin, który zdali na szóstkę.
Najważniejszym momentem uroczystości było złożenie przez dzieci uroczystego ślubowania na sztandar szkoły oraz pasowanie na uczniów, którego dokonał dyrektor szkoły Wojciech Popczyński.
W ten sposób pierwszoklasiści zostali oficjalnie włączeni do grona uczniów Szkoły Podstawowej NR 5 im.Baśki Puzon w Jarosławiu.
Na zakończenie wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy, zakładki i legitymacje szkolne.