BRAWO OSKAR !!!
Dodane przez Admin dnia 27.05.2019
Deutsch macht Spaߔ pod tak? nazw? odby? si? powiatowy konkurs j?zyka niemieckiego zorganizowany 24 maja 2019 r. w Zespole Szk? Technicznych i Oglnokszta?c?cych im. S. Banacha w Jaros?awiu. Szko?? Podstawow? Nr 5 reprezentowali uczniowie z klasy IIIb gimnazjum. Uczniowie rozwi?zywali test, w ktrym liczy?a si? nie tylko poprawno?? j?zykow?, lecz rwnie? czas rozwi?zania testu. Oskar Abdi zdoby? III miejsce. T? sama ilo?? punktw zdoby?a rwnie? Katarzyna Borys. Gratulujemy!!!