PRZYJĘCIE UCZNIÓW DO ŚWIETLICY
Dodane przez Admin dnia 12.08.2019
PRZYJĘCIE UCZNIÓW DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ:

1. Kwalifikowanie uczniów do świetlicy szkolnej dokonuje się na podstawie złożonych kart oraz zaświadczeń o zatrudnieniu obojga rodziców.
2. Do świetlicy przyjmowane są wyłącznie dzieci z klas I – III.
3. W pierwszej kolejności przyjmowani są uczniowie z klas pierwszych, a w miarę wolnych miejsc kolejno uczniowie z klas drugich, trzecich, jeśli spełniają określone warunki, tj.:
- oboje rodzice dziecka pracują zawodowo;
- dzieci dojeżdżające;
- osoby samotnie wychowujące dziecko i pracujące zawodowo;
- dzieci z rodzin wielodzietnych i zaniedbanych środowiskowo.
4. Dziecko może być przyjęte do świetlicy także w ciągu roku szkolnego pod warunkiem,
że istnieją wolne miejsca.
Karta zgłoszeniowa - TUTAJ
Zaświadczenie o zatrudnieniu - TUTAJ
Karta kwalifikacyjna stołówki szkolnej - TUTAJ