PRZYJĘCIE UCZNIÓW DO ŚWIETLICY
Dodane przez Admin dnia 12.08.2019
PRZYJĘCIE UCZNIÓW DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ:
  1. Kwalifikowanie uczniów do świetlicy szkolnej dokonuje się na podstawie złożonych kart oraz zaświadczeń o zatrudnieniu obojga rodziców.

  2. Do świetlicy przyjmowane są wyłącznie dzieci z klas I – III.

  3. W pierwszej kolejności przyjmowani są uczniowie z klas pierwszych, a w miarę wolnych miejsc kolejno uczniowie z klas drugich, trzecich, jeśli spełniają określone warunki, tj.: