"Jesienne wierszowanie" konkurs kl. 1 - 3
Dodane przez Admin dnia 27.09.2019
Dnia 27 wrze?nia W bibliotece szkolnej odby? si? konkurs recytatorski pt. "Jesienne wierszowanie". W tym roku konkurs by? wyj?tkowy, poniewa? nasze zaproszenie przyj??a pani Ma?gorzata Herda, dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Jaros?awiu. Komisja konkursowa w sk?adzie: pani Ma?gorzata Herda - przewodnicz?ca, pani Bernadetta Wysocka i pani Anna Mrozowicz mia?a bardzo trudne zadanie, poniewa? uczestnicy zaprezentowali wysoki poziom recytacji. Po obradach zosta?y przyznane nast?puj?ce miejsca: I miejsce Miron K?os, II miejsce Lena Mazur, III miejsce Marika Bartman i Anastazja Brodowicz. Wyr?nienia otrzymali:1a - Zuzanna Halwa, Lena Jonak, Mateusz Kaczanowski, Anna Sa?dan, Karolina Zabawa.1b - Wojciech Bartkiewicz, Oliwier Haloszka, Emilia Krzych, Milena Misztal, Anna Ryjoch. 2a - Julia B?ahuta, Monika Majkut, Filip Mik?asz. 2b - Gabriela Domka, Micha? Grabo?, Ignacy Jankiewicz, Maja Ku?ma, Maja Pietruszka, Magdalena Zi?ba. 2c - Karol Brudek, Julita Fedor, Jan Golisz, Julia Rusinkiewicz, Maja Wojdy?a. 3a - Gabriela Bana?, Julia Ga?uszka, Wiktoria Watras. 3b - Wiktoria Gumi?ska, Katarzyna ?uc, Julia Soli?o. Gratulujemy!

Galeria zdj??